Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd?

Tidsskrift for Norsk Psykologforening: Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd?

På slutten av 1950-årene utførte Stanley Milgram studier på sosial konformitet i flere land for å undersøke forskjeller i den nasjonale karakteren. Han fant at nordmenn var de mest konforme i verden.

Faremo: – Norge må forberede seg på alle typer terrorangrep

‎VG Nett: – Norge må forberede seg på alle typer terrorangrep

– Storstilte terrorangrep eller alvorlige angrep mot infrastruktur gjennom datamanipulering var oppgaver vi knapt tenkte på for et par tiår siden. Til dette kunne vi også føye faren for angrep med primitive ABC-våpen – atom-, biologiske og kjemiske våpen. Vi må vurdere hvordan samfunnet kan håndtere slike nye trusler.

(…)

Terror er ikke lenger en fjern trussel for nordmenn. Det er en realitet vi må forholde oss til, påpeker forsvarsministeren.

Krigen i Afghanistan: 9/11 var påskudd, ikke årsak?

Oppdatert 2/4-11

«In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.»

    – Franklin D. Roosevelt

Krigen i Afghanistan: 9/11 var trolig et påskudd, ikke en årsak:

    There are indications that military action in Afghanistan was planned before 9/11

George W. Bush før klokken 1000, 11. september, 2001:

«This is a great opportunity. We have to think of this as an opportunity.»

En god, men gammel artikkel:

NO WAR AGAINST AFGHANISTAN!

… As you recall, Secretary of State Colin Powell said publicly they were going to produce a white paper documenting their case against Osama bin Laden and their organization Al Qaeda. (…) What happened here? We never got a white paper produced by the United States government. Zip, zero, nothing.

What did we get instead? The only statement of facts that we got from an official of the United States government was Secretary of State Colin Powell himself. And let me quote from Secretary Powell. This is the October 3 edition of the New Speak Times: «The case will never be able to be described as circumstantial. It’s not circumstantial now.» Well, as a lawyer, if a case isn’t circumstantial, it’s nothing. … (Uthevelse tilføyet)

    Professor Francis Boyle

Lurer på hva den almene moral mener om (påskudds- og) okkupasjonskrig uten bevis?

Ikke noe sjelsettende. Åpenbart.