Øyvind Strømmen: Alt handlar om Israel!

Selv om jeg ikke bare er venn med skriveriene til Øyvind Strømmen, er dette et interessant stykke lese.

***

Øyvind Strømmen: Alt handlar om Israel!

«Det finst ikkje tvil om at [terroristen] var ein svært sterkt truande kristen sionist med sterke band til Israel», seier Eyre, og han hevdar vidare at vestlege media forsøker å dra fokus vekk frå dette ved å kalla terroristen ein høgreekstremist: «Dette har definitivt trekk av å vera ein innsidejobb med sionistisk påverknad».

(…)

I 9/11-konspirasjonsmiljøet er Eyre langt frå åleine om slike idear. …

Øyvind Strømmen: Konspirasjoner i riksmediene

Øyvind Strømmen, Dagbladet: Konspirasjoner i riksmediene

Noen av dem, forhåpentligvis mange, kommer til å forkaste sin tidligere idioti. Andre kommer til å klamre seg fast. Og da er konspirasjonstenkningen enkleste utvei. Slik slipper man å forstå. Slik slipper man å tenke selv. Det er en felle jeg selv kunne ramlet i da mitt verdensbilde slo sprekker 11. september 2001. Og hvis jeg skulle gi et råd til de som nå opplever det samme, ville det være det følgende: Vaksiner deg. Still kritiske spørsmål til konspirasjonstenkningen. Sett deg inn i den faktiske ideologiske bakgrunnen for angrepene. Gå ikke i fella.

Norsk presse på sitt beste: 9/11 og konspirasjonsteorier

Shitstorm.

***

NRK: Konspirasjonsteoriene lever fortsatt

Konspirasjonsteoriene rundt hva som skjedde 11. september 2001 har vist seg å være uvanlig seiglivede. – Det er nesten umulig å trenge gjennom til slike mennesker, mener professor.

Dagsavisen: Tror Bush drepte 9/11-ofrene

Ti år etter angrepene mot USA lever konspirasjonsteoriene i beste velgående. Det er så mange forskjellige konspirasjonsteorier rundt 11. september at det finnes 16 forskjellige kategorier å velge i på nettleksikonet Wikipedia.

TV2: Konspirasjonsteoriene om 9/11 lever i beste velgående

– I starten var det mer normale krefter som sto for spekulasjonene – personer som så etter tegn til at den forferdelige hendelsen skyldtes de fiendene de hadde fra før. Etter hvert kom mer ekstreme grupperinger til orde, blant annet de høyreekstreme som skyldte på jødene, sier han.

«Debunk» i Dagbladet: Konspiranoia etter 22. juli

Dagbladet, John Færseth: Konspiranoia etter 22. juli

I kommentarfeltet på fortsatte debatten. En annen av nettstedets faste bidragsytere hevdet at dette dreide seg om et bestillingsdrap på ordre fra Jens Stoltenberg, med det formålet å kvele et ungdomsopprør fra AUF med krav om boikott av Israel. På et annet nettsted hevdet en representant for «den norske Sannhetsbevegelsen for 11. september», at drapene «i likhet med terrorangrepene i London og New York» var begått av sionister.

Også internasjonalt har konspiranoiaen begynt å blomstre etter angrepet. Syndebukkene som nevnes er oftest Israel, Mossad eller «sionistene», noe som dessverre i mange kretser er en annen måte å omtale en gammel traver innenfor konspirasjonsfeltet: Jødene.

RED. ANM.: Undertegnede ser seg enig med John Færseth når han belyser ymse konspirasjonsteoriers spekulative og usannsynlige natur. Men han feiler i å differensiere sine observasjoner. Det finnes en anseelig mengde seriøs JFK-, RFK- og 9/11-research, som neppe bør sidestilles med Nyhetsspeilet-svada og Jones’ fanatiske conspiratainment.

Å røre alt inn i samme suppe er en uredelig, men dessverre klassisk eksersis.

Tilfeldighetsteorier (og forsåvidt inkompetanseteorier) er på den annen side allmenngyldige, hevder journalisten.

Grunnen til at jeg gjenforteller denne historien er at den på en enkel måte illustrerer en av grunnene til at konspirasjonsteorier oppstår: Vi mennesker har lett for å se agendaer, også der de ikke finnes. I tillegg kan konspirasjonsteorier paradoksalt nok gi en følelse av trygghet. Ved å se hendelser som resultat av en uhyggelig plan, slipper vi i det minste belastningen ved å måtte innse at verden i virkeligheten er et kaotisk sted der ingen egentlig har oversikt eller kontroll. (Uthevelse tilføyet)

En får neppe R i boka ved å forfekte tilfeldighetsteori som forklaring på all verdens viderverdigheter. Å mene at konspirasjoner aldri skjer blir like utopisk som å mene at alt som skjer skjer på bakgrunn av noe konspiratorisk.

Færseth er derimot av en annen oppfatning. Tilfeldighet oppå tilfeldighet oppå tilfeldighet oppå tilfeldighet oppå en god dæsj inkompetanse – og så videre – og man har en troverdig teori.

Hm.

Ja, det er mengder av konspirasjons-søppel på veven, og ja, det er masser av kultdyrkende konspirasjonsteoretikere. Men ikke bare det, og det å aldri skille snørr fra bart vitner om en vedvarende defekt i våre mediainstitusjoner.

Konspirasjonsteoritaggen er stigmatiserende og ekskluderer en stor gruppe mennesker og viktige tema fra det offentlige ordskiftet.

Færseth avslutter sterkt dog. Omenn noe, etter mitt syn, ironisk.

Åpenhet hele veien er derfor viktigere enn noensinne.

Peddling Conspiracy Theory: Alex Jones on the Oslo Bombing / Anders Behring Breivik

AJ is full of S**T. Pardon my French.

  http://rss.infowars.com/20110725_Mon_Alex.mp3

Påskekrim fra virkeligheten: Drapet på Robert F. Kennedy

60-tallets serie av politiske drap i USA var konspirasjonsteori-inkubatoren over noen. Ordene konspirasjon og teori ble for evig forent i uadskillelighet. Med andre ord – om en følger allmennkonsensusen – konspirasjoner er kun hypotesebasert tankespill generert av for mye paranoia, for mye tid og / eller for lite finanser.

Ordet konspirere kommer fra latin og betyr «å puste sammen». Ikke alle har like tiltalende ånde. Å hevde at konspirasjoner aldri skjer er like balansert som å mene at alt som skjer er konspiratorisk.

Den kollektive bevissthet samtykker gjerne i småskalakonspirasjoner. Slike på grasrotnivå. Óg, den finner mafia og narkoligaer av internasjonalt kaliber mer enn plausibelt, ja faktisk bevist og dokumentert. Skjønt, intet bakenforliggende konspiratorisk ved narkohandel.

Jeg har en viss forståelse for den kollektive bevissthets evne og behov til fortregning av uhyrligheter. Jeg har også forståelse for at informasjonen ikke er lett tilgjengelig og ofte lite kredibel.

Fortregningsmotivator, lite tilgjengelig og lite kredibel.

Sånn er det. Men valid dokumentasjon på en rekke konspirasjoner forefinnes, hvorenn ønskelig dens ikke-eksistens skulle være.

Drapet på Robert F. Kennedy i 1968 er et svært illustrerende eksempel.

Under følger lenker til lettfordøyelig påskemoro i form av film og audiointervju, samt et spennende og informativt essay av Lisa Pease.

***

Tilårskommen, men oppegående dokumentarfilm av Ted Charach og Gerard Alcan:

Selv om BlackOp Radio dessverre promoterer en del konspirasjonsteoretikere og tilhørende spekulasjoner, er dette Scott Enyart-intervjuet uvurderlig. (Enyart er den unge gutten Ted Charach intervjuer om beslaglagte bilder i filmen over.)

Essay av Lisa Pease:

 • Sirhan and the RFK Assassination

  The assassination of Robert F. Kennedy is also a carefully constructed illusion, designed to confuse and obfuscate. Imagine what the eyewitnesses in the crowded pantry saw. Robert Kennedy had obviously been shot, and Sirhan was firing a weapon. Sirhan must have killed Kennedy. And yet, the physical evidence does not support this conclusion. Sirhan cannot have killed Kennedy any more than the magician could be both in the box and in the audience. It is not physically possible. And just as only another magician or an extremely perceptive observer can tell you the truth behind the box illusion, only the conspirators themselves or perceptive observers can throw light on the events of June 5, 1968.


  Part I:
  The Grand Illusion
  http://www.ctka.net/pr398-rfk.html

  Part II: Rubik’s Cube
  http://www.ctka.net/pr598-rfk.html

  GOD PÅSKE!