Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd?

Tidsskrift for Norsk Psykologforening: Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd?

På slutten av 1950-årene utførte Stanley Milgram studier på sosial konformitet i flere land for å undersøke forskjeller i den nasjonale karakteren. Han fant at nordmenn var de mest konforme i verden.

Solomon Aschs konformitetseksperiment

The Asch conformity experiments were a series of studies published in the 1950s that demonstrated the power of conformity in groups. These are also known as the «Asch Paradigm».

http://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments