Øyvind Strømmen: Alt handlar om Israel!

Selv om jeg ikke bare er venn med skriveriene til Øyvind Strømmen, er dette et interessant stykke lese.

***

Øyvind Strømmen: Alt handlar om Israel!

«Det finst ikkje tvil om at [terroristen] var ein svært sterkt truande kristen sionist med sterke band til Israel», seier Eyre, og han hevdar vidare at vestlege media forsøker å dra fokus vekk frå dette ved å kalla terroristen ein høgreekstremist: «Dette har definitivt trekk av å vera ein innsidejobb med sionistisk påverknad».

(…)

I 9/11-konspirasjonsmiljøet er Eyre langt frå åleine om slike idear. …

«Debunk» i Dagbladet: Konspiranoia etter 22. juli

Dagbladet, John Færseth: Konspiranoia etter 22. juli

I kommentarfeltet på fortsatte debatten. En annen av nettstedets faste bidragsytere hevdet at dette dreide seg om et bestillingsdrap på ordre fra Jens Stoltenberg, med det formålet å kvele et ungdomsopprør fra AUF med krav om boikott av Israel. På et annet nettsted hevdet en representant for «den norske Sannhetsbevegelsen for 11. september», at drapene «i likhet med terrorangrepene i London og New York» var begått av sionister.

Også internasjonalt har konspiranoiaen begynt å blomstre etter angrepet. Syndebukkene som nevnes er oftest Israel, Mossad eller «sionistene», noe som dessverre i mange kretser er en annen måte å omtale en gammel traver innenfor konspirasjonsfeltet: Jødene.

RED. ANM.: Undertegnede ser seg enig med John Færseth når han belyser ymse konspirasjonsteoriers spekulative og usannsynlige natur. Men han feiler i å differensiere sine observasjoner. Det finnes en anseelig mengde seriøs JFK-, RFK- og 9/11-research, som neppe bør sidestilles med Nyhetsspeilet-svada og Jones’ fanatiske conspiratainment.

Å røre alt inn i samme suppe er en uredelig, men dessverre klassisk eksersis.

Tilfeldighetsteorier (og forsåvidt inkompetanseteorier) er på den annen side allmenngyldige, hevder journalisten.

Grunnen til at jeg gjenforteller denne historien er at den på en enkel måte illustrerer en av grunnene til at konspirasjonsteorier oppstår: Vi mennesker har lett for å se agendaer, også der de ikke finnes. I tillegg kan konspirasjonsteorier paradoksalt nok gi en følelse av trygghet. Ved å se hendelser som resultat av en uhyggelig plan, slipper vi i det minste belastningen ved å måtte innse at verden i virkeligheten er et kaotisk sted der ingen egentlig har oversikt eller kontroll. (Uthevelse tilføyet)

En får neppe R i boka ved å forfekte tilfeldighetsteori som forklaring på all verdens viderverdigheter. Å mene at konspirasjoner aldri skjer blir like utopisk som å mene at alt som skjer skjer på bakgrunn av noe konspiratorisk.

Færseth er derimot av en annen oppfatning. Tilfeldighet oppå tilfeldighet oppå tilfeldighet oppå tilfeldighet oppå en god dæsj inkompetanse – og så videre – og man har en troverdig teori.

Hm.

Ja, det er mengder av konspirasjons-søppel på veven, og ja, det er masser av kultdyrkende konspirasjonsteoretikere. Men ikke bare det, og det å aldri skille snørr fra bart vitner om en vedvarende defekt i våre mediainstitusjoner.

Konspirasjonsteoritaggen er stigmatiserende og ekskluderer en stor gruppe mennesker og viktige tema fra det offentlige ordskiftet.

Færseth avslutter sterkt dog. Omenn noe, etter mitt syn, ironisk.

Åpenhet hele veien er derfor viktigere enn noensinne.

GLENN GREENWALD: An un-American response to the Oslo attack

Glenn Greenwald, Salon.com: An un-American response to the Oslo attack

. . . In sum, every Terrorist plot is immediately exploited as a pretext for expanding America’s Security State; the response to every plot: we need to sacrifice more liberties, increase secrecy, and further empower the government.

The reaction to the heinous Oslo attack by Norway’s political class has been exactly the opposite: a steadfast refusal to succumb to hysteria and a security-über-alles mentality. The day after the attack — one which, per capita, was as significant for Norway as 9/11 was for the U.S. — Oslo Mayor Fabian Stang, when asked whether greater security measures were needed, sternly rejected that notion: «I don’t think security can solve problems. We need to teach greater respect.» . . .

MSMs fryktpropagandistiske avhengighet: bin Laden taler fra graven

Fredag den 22. markerte starten på en «ny» debatt i MSM (mainstream media) og blant menigmann; Hva gir grobunn til forkvaklede islamofobiske virkelighetsoppfatninger – à la Breiviks? Fjordman og Document.no kom under lupen, i tillegg til enda mer radikale personer, nettsted og organisasjoner. Noe Søvnløs ønsket velkommen.

Kommersialisert fryktpropaganda har på den annen side blitt viet liten interesse, da MSM selv stiller som hovedlevrandør. Her eksemplifisert av dagens VG Nett:

To forsvinnende like, mer eller mindre ikkeverifiserbare ikkesaker. Men med bilde og greier blir det jo potent.

Effekt av kommersialisert fryktpropaganda eksemplifisert av menigmann:

Før media og journalister utøver en real dose selvransakelse, blir trolig islamofobidebatten lite fruktbar. Og den vil ikke kvalifisere til åpen og bred.

Peddling Conspiracy Theory: Alex Jones on the Oslo Bombing / Anders Behring Breivik

AJ is full of S**T. Pardon my French.

    http://rss.infowars.com/20110725_Mon_Alex.mp3

Emanuel Karlsten: Medierna har låtit sig styras av Anders Behring Breivik

Emanuel Karlsten: Medierna har låtit sig styras av Anders Behring Breivik

Det har gått två dagar sedan Anders Behring Breivik mördade 85 personer på Utöy, men redan vet vi allt om honom. Varför? För att Anders Behring Breivik ville det. Han har serverat ett färdigt kit av pressbilder, persondata och vilka intressen han har. Och du, jag och media har svalt allt. Skapat vår bild av honom utifrån de premisser en kallblodig mördare själv förberett i detalj.

Glenn Greenwald: The omnipotence of Al Qaeda and meaninglessness of «Terrorism»

Glenn Greenwald / Salon: The omnipotence of Al Qaeda and meaninglessness of «Terrorism»

For much of the day yesterday, the featured headline on The New York Times online front page strongly suggested that Muslims were responsible for the attacks on Oslo; that led to definitive statements on the BBC and elsewhere that Muslims were the culprits. The Washington Post’s Jennifer Rubin wrote a whole column based on the assertion that Muslims were responsible, one that, as James Fallows notes, remains at the Post with no corrections or updates. The morning statement issued by President Obama — «It’s a reminder that the entire international community holds a stake in preventing this kind of terror from occurring» and «we have to work cooperatively together both on intelligence and in terms of prevention of these kinds of horrible attacks» — appeared to assume, though (to its credit) did not overtly state, that the perpetrator was an international terrorist group.

(…)

Al Qaeda is always to blame, even when it isn’t, even when it’s allegedly the work of a Nordic, Muslim-hating, right-wing European nationalist. Of course, before Al Qaeda, nobody ever thought to detonate bombs in government buildings or go on indiscriminate, politically motivated shooting rampages. The NYT speculates that amonium nitrate fertilizer may have been used to make the bomb because the suspect, Anders Behring Breivik, owned a farming-related business and thus could have access to that material; of course nobody would have ever thought of using that substance to make a massive bomb had it not been for Al Qaeda. So all this proves once again what a menacing threat radical Islam is.