Dolkestøtaktivisme

Mange former for aktivisme.

En annen ting: Du nevnte over her at du er skeptiker mht 9/11. Det er vel strengt tatt jeg også, i den forstand at jeg absolutt er åpen for alternative forklaringer. Men det hadde vært flott om folk på en saklig måte og med vanlig respekt kunne argumentere for sin alternative oppfatning, istedenfor å gå frem som de to herrene over her. De er VELDIG dårlig reklame for sin egen sak. Visste man ikke bedre, måtte man jo etter å ha lest en tråd som denne tro at alle 9/11-skeptikere er halvreligiøse, ensporede, personfikserte og aggressive folk som man bør holde seg langt unna. Jeg har ikke lært NOE av å høre på dette gnålet, det kan jeg love …
http://www.facebook.com/groups/123940187626318/?id=278595892160746

Jon Gold’s Official 9/11 Justice Start Up Kit

Et av 9/11-bevegelsens sterke argument ligger i selve bredden av research og ubesvarte spørsmål. Dessverre har fokuset blitt innsnevret med årene, fundamentalismen har vokst frem. I dag synes det meste å dreie seg om demolerings- og Pentagonspørsmål. Samt muligens voice-morphingog hvorvidt David Ray Griffin er en helt.

9/11-skeptisisme handler om langt mer enn det.

Her er et lite verktøy for å skaffe seg en solid kunnskapsbase:

  Jon Gold’s Official 9/11 Justice Start Up Kit

In Unity towards Stupidity: Berit Ås sprer 9/11-desinformasjon, sannhetssøkerene ikke så opptatt av sannhet allikevel


Red. anm.: Lett omskrevet 16/3-11. I 2011 er effekten av Ås’ – og andres – «aktivisme» åpenbar. Total ruin. Og hvor er de såkalte prominente nå, etter å ha disseminert en mengde sprøyt inn i «bevegelsen»? Mission Accomplished?

*** *** ***

“Den mest forræderske måte å skade en sak på, er å med vilje forsvare den med falske argumenter.”

– Friedrich Nietzsche

***

BERIT ÅS sprer (beviselig) desinformasjon, og skeptikerenes tastatur går naturlig nok varme:

  Berit Vås rir igjen
  SV-nestor: USA stod bak 9-11
  USA-hat som drivkraft

«Til sammenligning er det tilsynelatende ingen ledende SVere som er uenige i teorien om at Bush-administrasjonen stod bak terrorangrepene 11. september.»

Her snakker vi ikke bare om «teorien om at Bush-administrasjonen stod bak», men også at terroren ble gjennomført ved hjelp av blant annet videomanipulasjon og energistråler fra verdensrommet.

  Sterk kost i diskusjonsforeningen
  Tviler på 9/11

BERIT ÅS sprer desinformasjon, latterliggjør og ødelegger, men fraskriver seg ethvert ansvar.

– Jeg presiserer at dette ikke er mine egne påstander, det er gjengivelser av de spørsmål som har blitt reist av andre. Jeg har ikke tatt noe standpunkt i denne saken, jeg ønsker kun å stille spørsmålene, sier Ås til Nettavisen.
Les mer fra dette innlegget