«9/11 var en innsidejobb!»

«9/11 var en innsidejobb!»

Et uheldig utsagn. Nokså intetsigende. Dogmatisk. Og overhodet ikke bevist.

Hva med Saudi-Arabia? Pakistan? Israel? Med trolig flere.

Innsiden av en internasjonal bande? Innsiden av noe vi knapt nok vet noe om?

Mistenkelig innsidehandel fra mange land, uten at det beviser hvem som utførte transaksjonene, selvfølgelig.

  • «Also in September 2001, suspicion of insider trading takes place in many other countries, resulting in the creation of several investigations. The countries mentioned are Belgium, France, Switzerland, Luxembourg, Monte Carlo, Cyprus, U.K., Italy, and Japan.»
    http://911truthnews.com/the-facts-speak-for-themselves/#fact34

Poenget er at vi ikke vet hva slags «jobb» 9/11 var. Det høres ikke helt bra ut å hevde at man vet noe man ikke kan vite.

11. september var en litt-av-hvert-jobb vi vet alt for lite om.

Reklamer

This Government has made me a victim of Conspiracy Theories

“This Government has made me a victim of Conspiracy Theories, because they haven’t answered fully, or allowed anyone to ask the true questions of September 11th, and that’s what I’m asking from you today. For exposure. We are not crazy. We have questions. We demand answers.”

[…]

“We’re asking for a new investigation into the events of September 11th, and this time, a truly bipartisan, global, with families invested from the beginning, middle, and throughout the end.”

-– 9/11 Family Member Donna Marsh O’Connor at the National Press Club on September 11, 2006

Ten Years On, Details of 9/11 Cover-Up Released

Hussein Turner, Today’s Zaman / 9/11 Truth news: Ten Years On, Details of 9/11 Cover-Up Released

This August, filmmakers Ray Nowosielski and John Duffy released a previously unseen 2009 interview with the former counterterrorism czar of the Bush and Clinton administrations, Richard Clarke. In the interview, Clarke accuses the former director of the CIA, George Tenet, and two of his aides of covering up the presence of two suspected al-Qaeda terrorists in the US for more than a year.

Øyvind Strømmen: Konspirasjoner i riksmediene

Øyvind Strømmen, Dagbladet: Konspirasjoner i riksmediene

Noen av dem, forhåpentligvis mange, kommer til å forkaste sin tidligere idioti. Andre kommer til å klamre seg fast. Og da er konspirasjonstenkningen enkleste utvei. Slik slipper man å forstå. Slik slipper man å tenke selv. Det er en felle jeg selv kunne ramlet i da mitt verdensbilde slo sprekker 11. september 2001. Og hvis jeg skulle gi et råd til de som nå opplever det samme, ville det være det følgende: Vaksiner deg. Still kritiske spørsmål til konspirasjonstenkningen. Sett deg inn i den faktiske ideologiske bakgrunnen for angrepene. Gå ikke i fella.

CIA Threats of Federal Prosecution Delay 9/11 Documentary

Kyle Hence, secrecykills.com: CIA Threats of Federal Prosecution Delay 9/11 Documentary

On Thursday, the CIA threatened the journalists behind Who Is Rich Blee? with possible federal prosecution if their investigative podcast reveals the names of two CIA analysts at the center of a pattern of obstruction and mishandling of intelligence that many feel would have stopped the 9/11 attacks.

Statement on the Delay in Releasing “Who Is Rich Blee?”

Secrecy Kills / 9/11 Truth News: Statement on the Delay in Releasing “Who Is Rich Blee?”

The threat of prosecution under this act may be a baseless attempt by CIA to intimidate journalists exposing wrongdoing by their employees. Or it may announce an intention by the U.S. government to dangerously expand precedent in the application of this law. That would certainly be in line with a general anti-transparency movement in recent years.

10th Anniversary 9/11 Truth Hit Piece Roundup

9/11 Truth News: 10th Anniversary 9/11 Truth Hit Piece Roundup

30+ 9/11 Truth Hit Pieces In 2 Weeks

With little regard for those family members of victims who question the official account of the 9/11 attacks, mainstream media news outlets have published over 30 inaccurate, derogatory, and stereotyping hit pieces in the 2 weeks leading up to the tenth anniversary of the attacks. Among the articles there are many common themes, sources, logical fallacies, and insults.