Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd?

Tidsskrift for Norsk Psykologforening: Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd?

På slutten av 1950-årene utførte Stanley Milgram studier på sosial konformitet i flere land for å undersøke forskjeller i den nasjonale karakteren. Han fant at nordmenn var de mest konforme i verden.

Reklamer

Stanley Milgrams lydighetseksperiment

Milgram-eksperimentet er et berømt psykologisk eksperiment som ble startet i juli 1961 og publisert i 1963 av Stanley Milgram. Eksperimentet viste at et vanlig menneskes lydighet overfor en øvrighet er mye større enn mennesket selv tror, i forhold til sin egen frie vilje og samvittighet. Eksperimentet ble gjentatt i flere varianter med stort sett samme resultat.

http://no.wikipedia.org/wiki/Milgram-eksperimentet

Solomon Aschs konformitetseksperiment

The Asch conformity experiments were a series of studies published in the 1950s that demonstrated the power of conformity in groups. These are also known as the «Asch Paradigm».

http://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments

Kognitiv dissonans: Unngåelse, fornektelse & rasjonalisering

Dette er en oversettelse av TruthMoves «Cognitive Dissonance».

Kognitiv dissonans

Fornektelse og unngåelse er blant de viktigste psykologiske konseptene å forstå for «Sannhetsbevegelsen». Hva er det på det mentale plan som tillater folk å fortrenge klare indikasjoner på at vår moderne livsførsel er korrupt, uholdbar og ikke bærekraftig? Hva er det som gjør at mennesker ikke bryr seg?

Hvordan klarer folk å fortsette og leve som normalt når de hører at 50% av alle arter på Jorda vil være utryddet innen år 2100? Hvorfor uroer ikke slike fakta mennesker, og gjør de nysgjerrige nok til å begynne og studere dette nærmere selv?

Kognitiv dissonans relaterer til konseptet av å bli eksponert for informasjon, eller å ha opplevelser, som strider mot vår grunnoppfatning av hva vi vet. Teorien går ut på at våre sinn ikke alltid er rasjonelle eller fleksible når det kommer til å evaluere ukomfortabel informasjon, eller når vi stiller spørsmål ved vår overbevisning og tro.

Det fremgår av teorien at dissonerende kognisjoner vil gjøre at vi avfeier eller forandrer konfliktfylt informasjon, eller at vi vil forsvare den ene eller andre side – ikke nødvendigvis rasjonelt – for å gjenvinne psykologisk balanse. Dette er et viktig konsept å vurdere for å forstå hvordan mennesker stenger ting ute eller rettferdiggjør noe for seg selv.
Les mer fra dette innlegget

Kognitiv dissonans – et lite eksperiment…

    cognitive-dissonance1.jpg

    Hentet fra TruthMove.org