Øyvind Strømmen: Alt handlar om Israel!

Selv om jeg ikke bare er venn med skriveriene til Øyvind Strømmen, er dette et interessant stykke lese.

***

Øyvind Strømmen: Alt handlar om Israel!

«Det finst ikkje tvil om at [terroristen] var ein svært sterkt truande kristen sionist med sterke band til Israel», seier Eyre, og han hevdar vidare at vestlege media forsøker å dra fokus vekk frå dette ved å kalla terroristen ein høgreekstremist: «Dette har definitivt trekk av å vera ein innsidejobb med sionistisk påverknad».

(…)

I 9/11-konspirasjonsmiljøet er Eyre langt frå åleine om slike idear. …

This Government has made me a victim of Conspiracy Theories

“This Government has made me a victim of Conspiracy Theories, because they haven’t answered fully, or allowed anyone to ask the true questions of September 11th, and that’s what I’m asking from you today. For exposure. We are not crazy. We have questions. We demand answers.”

[…]

“We’re asking for a new investigation into the events of September 11th, and this time, a truly bipartisan, global, with families invested from the beginning, middle, and throughout the end.”

-– 9/11 Family Member Donna Marsh O’Connor at the National Press Club on September 11, 2006

Øyvind Strømmen: Konspirasjoner i riksmediene

Øyvind Strømmen, Dagbladet: Konspirasjoner i riksmediene

Noen av dem, forhåpentligvis mange, kommer til å forkaste sin tidligere idioti. Andre kommer til å klamre seg fast. Og da er konspirasjonstenkningen enkleste utvei. Slik slipper man å forstå. Slik slipper man å tenke selv. Det er en felle jeg selv kunne ramlet i da mitt verdensbilde slo sprekker 11. september 2001. Og hvis jeg skulle gi et råd til de som nå opplever det samme, ville det være det følgende: Vaksiner deg. Still kritiske spørsmål til konspirasjonstenkningen. Sett deg inn i den faktiske ideologiske bakgrunnen for angrepene. Gå ikke i fella.

10th Anniversary 9/11 Truth Hit Piece Roundup

9/11 Truth News: 10th Anniversary 9/11 Truth Hit Piece Roundup

30+ 9/11 Truth Hit Pieces In 2 Weeks

With little regard for those family members of victims who question the official account of the 9/11 attacks, mainstream media news outlets have published over 30 inaccurate, derogatory, and stereotyping hit pieces in the 2 weeks leading up to the tenth anniversary of the attacks. Among the articles there are many common themes, sources, logical fallacies, and insults.

Norsk presse på sitt beste: 9/11 og konspirasjonsteorier

Shitstorm.

***

NRK: Konspirasjonsteoriene lever fortsatt

Konspirasjonsteoriene rundt hva som skjedde 11. september 2001 har vist seg å være uvanlig seiglivede. – Det er nesten umulig å trenge gjennom til slike mennesker, mener professor.

Dagsavisen: Tror Bush drepte 9/11-ofrene

Ti år etter angrepene mot USA lever konspirasjonsteoriene i beste velgående. Det er så mange forskjellige konspirasjonsteorier rundt 11. september at det finnes 16 forskjellige kategorier å velge i på nettleksikonet Wikipedia.

TV2: Konspirasjonsteoriene om 9/11 lever i beste velgående

– I starten var det mer normale krefter som sto for spekulasjonene – personer som så etter tegn til at den forferdelige hendelsen skyldtes de fiendene de hadde fra før. Etter hvert kom mer ekstreme grupperinger til orde, blant annet de høyreekstreme som skyldte på jødene, sier han.

The Truth About Truthers

9/11 Truth News / City Paper: The Truth About Truthers

Jon Gold is the kind of guy journalists like to call “a man without a country.” He believes his actual country has covered up the true nature of its biggest tragedy. And the people you’d think would be his people, the truthers, he wants nothing to do with.

Robert Shetterly: The Necessary Embrace of Conspiracy

Robert Shetterly: The Necessary Embrace of Conspiracy

America is steeped in conspiracy, and even more steeped in propaganda that discredits those who try to expose the conspiracies. Whether we’re talking about MLK, Jr., JFK, RFK, Iran-Contra, 9/11, or, most importantly, the status quo, anyone who works to uncover the truth is branded a «conspiracy nut» and discredited before any evidence has a fair hearing. The government/corporate/media version is THE VERSION. Anything else is illusory.