Om


Former 9/11 Commission Member Max Cleland
:

The commission had to subpoena the F.A.A. for documents, had to subpoena NORAD for documents and they will never get the full story. That is one of the tragedies. One of these days we will have to get the full story because the 9-11 issue is so important to America. But this White House wants to cover it up.

Senator Mark Dayton:

“(NORAD officials) lied to the American people, they lied to Congress and they lied to your 9/11 Commission to create a false impression of competence, communication and protection of the American people.”

Kristen Breitweiser on The CIA Cover-Up:

“When one carefully reads the 9/11 chronology and information provided in the public record, it becomes increasingly clear that the CIA’s repeated failure to share information with the FBI about two of the 9/11 hijackers–al Mihdhar and al Hazmi–was purposeful. There exists at least seven instances between January 2000 and September 11th, 2001, that the CIA withheld vital information from the FBI about these two hijackers who were inside this country training for the attacks. Once, twice, maybe even three times could be considered merely careless oversights. But at least seven documented times? To me, that suggests something else.”

John Albanese:

Demanding answers is the only solution. It is clear and elegant in its simplicity. We need to ask questions – and demand answers.

That is the foundation on which the 9/11 Truth movement is built. There are those who would distort these intentions by spreading outlandish claims, misinformation or intentional disinformation. But let us be clear – the foundation of 9/11 Truth is based upon the public’s right to know the truth – and as long as questions remain unanswered and documented lies are allowed to stand – our work will not be done.

I DENNE BLOGGEN vil fokuset rettes mot terrorangrepene i USA, 11/9-2001. Fra et kritisk ståsted.

All teoretisering omkring denne saken er en naturlig konsekvens av at verdensbefolkningen ikke har blitt presentert for et koherent og sannsynlig hendelsesforløp. Alvorlige spørsmål forblir ubesvart, stadig nye kommer til. Tatt i betraktning administrasjonen som ga oss det offisielle narrativet og deres lange histore i ærlighet, synes en dose sunn skeptisisme påkrevet.

Teoretisering og spekulative svar bringer oss ikke nærmere sannheten dog. I mange tilfeller heller det motsatte. Det tjener ikke 9/11-skeptikerenes interesser å spekulere og forveksle meninger med fakta. Skandaløse teorier (og tidvis like skandaløs oppførsel) tåkelegger, og skaper et klima hvor seriøs debatt blir utopisk.

Den sørgelige sannhet om terrrorangrepene er at vi ikke vet sannheten. Pek på denne realitet og du blir raskt titulert konspirasjonsteoretiker. Det forteller noe om klimaet.

‘Thou shall not mention 9/11 unless it is to advocate for bigger government and lesser liberties via fear mongering.’

Uten en virkelig uavhengig gransking, og med det deklassifisering av bevismateriale, vil 9/11 forbli et mørklagt kapittel i vår nyere historie.

Uten en skikkelig utrensning av trosbaserte “bevis” vil en ny gransking ALDRI skje.

Trist sorti, og noe å henge fingrene i.

Om ikke annet enn for de historiske annaler.

IKKE AFFILIERT MED NOEN ANDRE NORSKE 9/11-BLOGGER / -ORGANISASJONER.

%d bloggere like this: