Litt stille her inne om dagen …

… langt mer fart på FACEBOOK.

Dolkestøtaktivisme

Mange former for aktivisme.

En annen ting: Du nevnte over her at du er skeptiker mht 9/11. Det er vel strengt tatt jeg også, i den forstand at jeg absolutt er åpen for alternative forklaringer. Men det hadde vært flott om folk på en saklig måte og med vanlig respekt kunne argumentere for sin alternative oppfatning, istedenfor å gå frem som de to herrene over her. De er VELDIG dårlig reklame for sin egen sak. Visste man ikke bedre, måtte man jo etter å ha lest en tråd som denne tro at alle 9/11-skeptikere er halvreligiøse, ensporede, personfikserte og aggressive folk som man bør holde seg langt unna. Jeg har ikke lært NOE av å høre på dette gnålet, det kan jeg love …
http://www.facebook.com/groups/123940187626318/?id=278595892160746

En kar og ropert

En dag, en kar, med ropert og no viktig å si, på Egertorget. Høylydt og gæælin. Småhissig. Enspora og overbevist. Ruvende i folkemylderet. Og populær.

Folk digga det.

«Visste dere at hvis man legger sammen 9 og 11 og deler resultatet på 20 og ganger det med 7, så får man 7? Og hvis du fjerner 0 fra 20 så står du igjen med 2..! 7 opphøyd i 2 er 7 X 7 – altså 7/7. Noen som ble skeptiske nå?»

Et overraskelsens sus gikk gjennom forsamlingen.

«Og, for den som er stiv i historie, når kuppa rem Allende?»

Han briljerte. Tilhørerene var som i transe.

«Og telefonnummeret til snuten i USA?? Detta ækka magi, det er matematiske bevis. Det viser dere bare hvor dypt denna dritten stikker!»

Mange sleit med søvnen den natta.

Funding the enemy

«We’re in this crazy situation where we are basically funding the enemy. We’ve given something like 20 billion dollars to Pakistan since 9/11 and they turn around and fund the Taliban who are fighting the United States and there’s just no end to this dynamic.»

Paul Thompson

Audio Documentary from Secrecy Kills: Who is Rich Blee?

Here it is. The long anticipated, and shortly delayed release of «Who Is Rich Blee?» Part I. This is the full investigation that includes the Richard Clarke interview that made so many headlines recently. People like Tom Kean, Tony Shaffer, Dale Watson, Bob Baer, and others are all interviewed. Please spread this far and wide. Thank you to Ray and John for putting this together.

SECRECYKILLS.COM: Who is Rich Blee?

Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd?

Tidsskrift for Norsk Psykologforening: Nordmenn – verdens mest konforme folkeferd?

På slutten av 1950-årene utførte Stanley Milgram studier på sosial konformitet i flere land for å undersøke forskjeller i den nasjonale karakteren. Han fant at nordmenn var de mest konforme i verden.

Kabul-angrepet, Haqqani-nettverket, Pakistans ISI

Haqqani-nettverket har en lang historie. Samarbeidet med CIA på 80-tallet, og har vært – er? – tilknyttet pakistanske ISI.

Øyvind Strømmen: Alt handlar om Israel!

Selv om jeg ikke bare er venn med skriveriene til Øyvind Strømmen, er dette et interessant stykke lese.

***

Øyvind Strømmen: Alt handlar om Israel!

«Det finst ikkje tvil om at [terroristen] var ein svært sterkt truande kristen sionist med sterke band til Israel», seier Eyre, og han hevdar vidare at vestlege media forsøker å dra fokus vekk frå dette ved å kalla terroristen ein høgreekstremist: «Dette har definitivt trekk av å vera ein innsidejobb med sionistisk påverknad».

(…)

I 9/11-konspirasjonsmiljøet er Eyre langt frå åleine om slike idear. …

«9/11 var en innsidejobb!»

«9/11 var en innsidejobb!»

Et uheldig utsagn. Nokså intetsigende. Dogmatisk. Og overhodet ikke bevist.

Hva med Saudi-Arabia? Pakistan? Israel? Med trolig flere.

Innsiden av en internasjonal bande? Innsiden av noe vi knapt nok vet noe om?

Mistenkelig innsidehandel fra mange land, uten at det beviser hvem som utførte transaksjonene, selvfølgelig.

  • «Also in September 2001, suspicion of insider trading takes place in many other countries, resulting in the creation of several investigations. The countries mentioned are Belgium, France, Switzerland, Luxembourg, Monte Carlo, Cyprus, U.K., Italy, and Japan.»
    http://911truthnews.com/the-facts-speak-for-themselves/#fact34

Poenget er at vi ikke vet hva slags «jobb» 9/11 var. Det høres ikke helt bra ut å hevde at man vet noe man ikke kan vite.

11. september var en litt-av-hvert-jobb vi vet alt for lite om.

This Government has made me a victim of Conspiracy Theories

“This Government has made me a victim of Conspiracy Theories, because they haven’t answered fully, or allowed anyone to ask the true questions of September 11th, and that’s what I’m asking from you today. For exposure. We are not crazy. We have questions. We demand answers.”

[…]

“We’re asking for a new investigation into the events of September 11th, and this time, a truly bipartisan, global, with families invested from the beginning, middle, and throughout the end.”

-– 9/11 Family Member Donna Marsh O’Connor at the National Press Club on September 11, 2006

Ten Years On, Details of 9/11 Cover-Up Released

Hussein Turner, Today’s Zaman / 9/11 Truth news: Ten Years On, Details of 9/11 Cover-Up Released

This August, filmmakers Ray Nowosielski and John Duffy released a previously unseen 2009 interview with the former counterterrorism czar of the Bush and Clinton administrations, Richard Clarke. In the interview, Clarke accuses the former director of the CIA, George Tenet, and two of his aides of covering up the presence of two suspected al-Qaeda terrorists in the US for more than a year.